برای مشاهده‌ی خبر مصاحبه با تیم بایوسن (دفتر زیست همراه شریف) اینجا کلیک کنید.