مجموعه‌ی بایوسن، در اولین همکاری خود با مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رسانا (انجمن علمی-فرهنگی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف)، به زودی مجموعه‌ای از وبینارهای آموزشی در حوزه‌ی بررسی جنبه‌ی پزشکی و مهندسی نوار قلب (ECG) برگزار کند.
تاریخ و جزئیات برگزاری به زودی در همین وبسایت و صفحات اینستاگرام و لینکدین ما منتشر خواهد شد.