آغاز ثبت نام دوره‌ی From Hearts to Machines

این دوره در روزهای 15، 16، 22 و 23 اردیبهشت ماه از ساعت 18 تا 19:30 برگزار میشود.
هزینه شرکت در این دوره 240 هزار تومان است.
ثبت نام در دو روز آینده شامل 20 درصد تخفیف می‌شود.
همچنین تخفیف ۶۰ درصدی برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و علوم پزشکی تهران در نظر گرفته شده است.

اطلاعات بیشتر و ثبت نام در:

www.biosengroup.com/fhtm

معرفی مجموعه وبینارهای “From Hearts to Machines”

معرفی دوره‌ی بین رشته‌ای
From Hearts to Machines

کسب مقام اول در مسابقات‌ی پایان نامه‌ی برتر

مفتخریم که توانستیم عنوان پایان‌نامه‌ی برتر کارشناسی از IEEE ایران در سال 1398 و عنوان پایان‌نامه‌ی برتر دانشکده‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در سال 1397 را کسب کنیم. جا دارد از زحمات تمام عزیزان به ویژه استاد ارجمند دکتر محمد فخارزاده به خاطر همراهی همیشگی‌شان تشکر به عمل آید.

پایان‌نامه‌ی برتر کارشناسی IEEE شاخه‌ی ایران (سال 1398)

پایان‌نامه‌ی برتر کارشناسی IEEE شاخه‌ی ایران (سال 98)

پایان‌نامه‌ی برتر کارشناسی دانشکده‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (سال 1397)

پایان‌نامه‌ی برتر کارشناسی دانشکده‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (سال 97)